Lito-wash 16

Lito-wash 16 är en tvättvätska lämpad för den grafiska industrin. Lito-wash 16 används för att tvätta gummidukar, valsar, plåtar, färgkistor och cylindrar när snabb avdunstning är önskvärd.

Artikel Kvantitet
Pris
88046168 Lito-wash 16 10l
N/A