JAC Aluminiumfolie

JAC Aluminiumfolie (50 my) är ett matt, självhäftande material i silver som PVC-lackerats för bättre tryckbarhet. Består av huvudkomponenterna; tryckyta, häftämne och skyddspapper. Välj den kombination som bäst svarar mot dina krav på användning, utseende och det underlag etiketten eller dekalen skall fästas på. Goda tryckegenskaper i screen, men tryckbar även i offset och högtryck med ytoxiderande färger, typ Foilprint. Präglingsbar. Observera! Generellt gäller att för mycket lösningsmedel i färgen kan lösa upp häftämnet i arkens kanter. Well- och plastförpackningar kan ibland ha silikoniserade ytor, vilket gör det svårt att applicera folier på dem. I sådana fall rekommenderar vi att man provar sig fram till lämpligt material.

Artikel Ytvikt Bredd Längd kg/1000 Kvantitet
Pris
88024158
Paket
Jac Metallic Alu perm. D132
silver blank
85 500 700 62.3
N/A