Color Copy

Color Copy är ett obestruket, träfritt, vitt färgkopieringspapper med glättad yta. Ytjämnheten och den höga vitheten ger god bild-skärpa, god färgmättnad och originallik färgåtergivning. För laserutskrifter i hög upplösning. Color Copy är FSC-certifieratoch innehar EU Ecolabel.

Ytvikt
Bredd
Längd
kg/1000

Artikel Ytvikt Bredd Längd kg/1000 Kvantitet
Pris
88008621
Paket
Color Copy A4 90g, FSC, A4 90 210 297 5.6
N/A
 
88008622
Paket
Color Copy A3 90g, FSC, A3 90 420 297 11.2
N/A
 
88008624 Color Copy SRA3 90g, FSC, SRA3 90 450 320 13.0
N/A
 
88009350 ColorCopy SRA3 90g, FSC, SRA3 90 320 450 13.0
N/A
 
88082323 ColorCopy, FSC 90 450 640 25.9
N/A
 
88008625
Paket
Color Copy A4 100g, FSC, A4 100 210 297 6.2
N/A
 
88008627
Paket
Color Copy A3 100g, FSC, A3 100 420 297 12.5
N/A
 
88008628
Paket
Color Copy A3+ 100g, FSC, A3+ 100 457 305 13.9
N/A
 
88008629 Color Copy SRA3 100g, FSC, SRA3 100 450 320 14.4
N/A
 
88079159 ColorCopy, FSC 100 450 640 28.8
N/A
 
88082324 ColorCopy SRA3 100g, FSC, SRA3 100 320 450 14.4
N/A
 
88008632
Paket
Color Copy A3+ 120g, FSC, A3+ 120 457 305 16.7
N/A
 
88008633 Color Copy SRA3 120g, FSC, SRA3 120 450 320 17.3
N/A
 
88022964 ColorCopy 450x640 120g, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88029821 ColorCopy SRA3 120g, FSC, SRA3 120 320 450 17.3
N/A
 
88118365
Paket
ColorCopy, FSC, A4 120 210 297 7.5
N/A
 
88118367
Paket
ColorCopy, FSC, A3 120 420 297 15.0
N/A
 
88008634
Paket
Color Copy A4 160g, FSC, A4 160 210 297 10.0
N/A
 
88008635
Paket
Color Copy A3 160g, FSC, A3 160 420 297 20.0
N/A
 
88008636
Paket
Color Copy A3+ 160g, FSC, A3+ 160 457 305 22.3
N/A
 
88008637 Color Copy SRA3 160g, FSC, SRA3 160 450 320 23.0
N/A
 
88082325 ColorCopy SRA3 160g, FSC, SRA3 160 320 450 23.0
N/A
 
88082330 ColorCopy, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88008638
Paket
Color Copy A4 200g, FSC, A4 200 210 297 12.5
N/A
 
88008639
Paket
Color Copy A3 200g, FSC, A3 200 420 297 24.9
N/A
 
88008641
Paket
Color Copy SRA3 200g, FSC, SRA3 200 450 320 28.8
N/A
 
88082332
Paket
ColorCopy SRA3 200g, FSC, SRA3 200 320 450 28.8
N/A
 
88082333
Paket
ColorCopy, FSC 200 450 640 57.6
N/A
 
88008648 Color Copy A3+ 250g, FSC, A3+ 250 457 305 34.8
N/A
 
88008649 Color Copy SRA3 250g, FSC, SRA3 250 450 320 36.0
N/A
 
88082334 ColorCopy SRA3 250g, FSC, SRA3 250 320 450 36.0
N/A
 
88082335
Paket
ColorCopy, FSC 250 450 640 72.0
N/A
 
88118369 ColorCopy, FSC, A4 250 210 297 15.6
N/A
 
88118371 ColorCopy, FSC, A3 250 420 297 31.2
N/A
 
88008654
Paket
ColorCopy A4 300g, FSC, A4 300 210 297 18.7
N/A
 
88008655
Paket
ColorCopy A3 300g, FSC, A3 300 420 297 37.4
N/A
 
88008657
Paket
ColorCopy SRA3 300g, FSC, SRA3 300 450 320 43.2
N/A
 
88082337
Paket
ColorCopy SRA3 300g, FSC, SRA3 300 320 450 43.2
N/A
 
88082339
Paket
ColorCopy, FSC 300 450 640 86.4
N/A
 
88033509
Paket
ColorCopy SRA3 350g, FSC, SRA3 350 450 320 50.4
N/A
 
88082340
Paket
ColorCopy A4 350g, FSC, A4 350 210 297 21.8
N/A
 
88082341
Paket
ColorCopy A3 350g, FSC, A3 350 420 297 43.7
N/A
 
88082342
Paket
ColorCopy SRA3 350g, FSC, SRA3 350 320 450 50.4
N/A