LuxoSatin®

LuxoSatin® är ett träfritt, vitt bestruket papper med sidenmatt yta. Den sidenmatta yta förenar utmärkt bildtryck med perfekt läsarbarhet. LuxoSatin® är FSC-certifierat, åldersbeständigt, innehar EU Ecolabel och är godkänt för direktkontakt med livsmedel. Uppfyller kraven enligt EN 71/3 2003 (Safety of toys). Kan levereras utan certifiering eller med FSC eller PEFC-certifiering mot förfrågan.

Inspected-Paper
Ytvikt
Bredd
Längd
kg/1000
Utgående

Artikel Ytvikt Bredd Längd kg/1000 Kvantitet
Pris
88067354
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
90 900 640 51.8
N/A
 
88067856
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
90 460 640 26.5
N/A
 
88076805
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
90 720 1020 66.1
N/A
 
88067342
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 640 900 57.6
N/A
 
88067355
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 900 640 57.6
N/A
 
88067482
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 880 630 55.4
N/A
 
88067860
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 460 640 29.4
N/A
 
88076806
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 520 720 37.4
N/A
 
88076807
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 470 920 43.2
N/A
 
88076808
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 720 1020 73.4
N/A
 
88076809
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
100 1020 720 73.4
N/A
 
88067418
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
115 450 320 16.6
N/A
 
88067514
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 520 720 43.1
N/A
 
88067515
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 880 630 63.8
N/A
 
88067516
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 630 880 63.8
N/A
 
88067863
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 460 640 33.9
N/A
 
88067864
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 460 640 33.9
N/A
 
88067871
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 720 1020 84.5
N/A
 
88075529
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 900 640 66.2
N/A
 
88076812
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 470 920 49.7
N/A
 
88076813
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 640 900 66.2
N/A
 
88076814
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
115 1020 720 84.5
N/A
 
88067358
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 470 920 56.2
N/A
 
88067419
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
130 450 320 18.7
N/A
 
88067420
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
130 320 450 18.7
N/A
 
88067550
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 520 720 48.7
N/A
 
88067551
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 880 630 72.1
N/A
 
88067552
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 630 880 72.1
N/A
 
88067556
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 650 920 77.7
N/A
 
88067872
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 460 640 38.3
N/A
 
88067873
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 460 640 38.3
N/A
 
88067935
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 720 1020 95.5
N/A
 
88074525
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 1020 720 95.5
N/A
 
88075530
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 900 640 74.9
N/A
 
88075531
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
130 640 900 74.9
N/A
 
88067331
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 520 720 56.2
N/A
 
88067369
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 470 920 64.9
N/A
 
88067578
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 880 630 83.2
N/A
 
88067579
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 630 880 83.2
N/A
 
88067584
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 650 920 89.7
N/A
 
88067883
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
150 450 320 21.6
N/A
 
88067885
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 460 640 44.2
N/A
 
88067886
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 460 640 44.2
N/A
 
88067936
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 720 1020 110.2
N/A
 
88075532
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 900 640 86.4
N/A
 
88076815
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 640 460 44.2
N/A
 
88076816
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 640 900 86.4
N/A
 
88076817
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 1020 720 110.2
N/A
 
88076818
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
150 680 660 67.3
N/A
 
88067616
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 880 630 94.2
N/A
 
88067617
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 630 880 94.2
N/A
 
88067621
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 920 650 101.7
N/A
 
88067622
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 650 920 101.7
N/A
 
88067893
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
170 320 450 24.5
N/A
 
88067895
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
170 450 320 24.5
N/A
 
88067897
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 460 640 50.0
N/A
 
88067898
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 460 640 50.0
N/A
 
88067899
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 520 720 63.6
N/A
 
88067900
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 640 460 50.0
N/A
 
88075533
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 900 640 97.9
N/A
 
88076825
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 470 920 73.5
N/A
 
88076826
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 680 660 76.3
N/A
 
88076827
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 640 900 97.9
N/A
 
88076828
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 720 1020 124.8
N/A
 
88078680
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
170 1020 720 124.8
N/A
 
88067353
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 900 640 115.2
N/A
 
88067412
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 680 660 89.8
N/A
 
88067645
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 880 630 110.9
N/A
 
88067654
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 630 880 110.9
N/A
 
88067658
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 650 920 119.6
N/A
 
88067659
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 920 650 119.6
N/A
 
88067664
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 1020 720 146.9
N/A
 
88067905
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
200 450 320 28.8
N/A
 
88067907
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 460 640 58.9
N/A
 
88067908
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 460 640 58.9
N/A
 
88076829
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 470 920 86.5
N/A
 
88076830
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 640 900 115.2
N/A
 
88076831
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 1020 720 146.9
N/A
 
88076833
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
200 720 1020 146.9
N/A
 
88067677
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 880 630 138.6
N/A
 
88067680
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 630 880 138.6
N/A
 
88067682
Utgående Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 650 920 149.5
N/A
 
88067683
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 920 650 149.5
N/A
 
88067684
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 650 920 149.5
N/A
 
88067685
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 920 650 149.5
N/A
 
88067690
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 720 1020 183.6
N/A
 
88067691
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 1020 720 183.6
N/A
 
88067845
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 460 640 73.6
N/A
 
88067919
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC, SRA3
Högbestruket sidenmatt
250 450 320 36.0
N/A
 
88067921
Paket
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 460 640 73.6
N/A
 
88067929
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 720 1020 183.6
N/A
 
88067939
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 1020 720 183.6
N/A
 
88076835
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 900 640 144.0
N/A
 
88076836
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
250 640 900 144.0
N/A
 
88076837
Löst på pall (flex-/twinpall)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
300 460 640 88.3
N/A
 
88076838
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
300 920 650 179.4
N/A
 
88076839
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
300 650 920 179.4
N/A
 
88076840
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
300 1020 720 220.3
N/A
 
88076841
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
300 720 1020 220.3
N/A
 
88118294
Paket
LuxoSatin, FSC, SRA3 300 450 320 43.2
N/A
 
88079565
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
350 1020 720 257.0
N/A
 
88082259
Löst på pall (rismarkerat)
LuxoSatin, FSC
Högbestruket sidenmatt
350 920 640 206.1
N/A
 
88118295
Paket
LuxoSatin, FSC, SRA3 350 450 320 50.4
N/A