Rainbow®

Rainbow® är ett träfritt, färgat obestruket papper med matt yta, tillgängligt i en mängd färger. Rainbow® erbjuder ett brett urval av färger, format och ytvikter för offsettryck. Ytvikter från 80 till 160 g är preprintanpassade. Med tillhörande sortiment av kuvert och kontorspapper ger Rainbow® goda förutsättningar för färgstarka trycksaker. Rainbow® är FSC-certifierat. Länk till färgöversikt.

Ytvikt
Bredd
Längd
kg/1000

Artikel Ytvikt Bredd Längd kg/1000 Kvantitet
Pris
88042261 Rainbow crème, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042287 Rainbow chamois, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042288 Rainbow chamois, FSC 80 920 650 47.8
N/A
 
88042309 Rainbow light yellow, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042331 Rainbow medium yellow, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042332 Rainbow medium yellow, FSC 80 920 650 47.8
N/A
 
88042355 Rainbow yellow, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042356 Rainbow yellow, FSC 80 920 650 47.8
N/A
 
88042399 Rainbow intensive yellow, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042421 Rainbow medium orange, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042422 Rainbow medium orange, FSC 80 920 650 47.8
N/A
 
88042443 Rainbow orange, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042465
Paket
Rainbow intensive orange, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042487 Rainbow intensive red, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042488 Rainbow intensive red, FSC 80 920 650 47.8
N/A
 
88042509 Rainbow salmon, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042531 Rainbow light pink, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042553 Rainbow pink, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042575 Rainbow violet, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042597 Rainbow light green, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042619 Rainbow bright green, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042641 Rainbow medium green, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042663 Rainbow green, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042685 Rainbow intensive green, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042707 Rainbow light blue, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042729 Rainbow medium blue, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042751 Rainbow blue, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042773 Rainbow intensive blue, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042795 Rainbow light grey, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042817 Rainbow grey, FSC 80 450 640 23.0
N/A
 
88042818 Rainbow grey, FSC 80 920 650 47.8
N/A
 
88042263
Paket
Rainbow crème, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042264
Paket
Rainbow crème, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042289
Paket
Rainbow chamois, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042290
Paket
Rainbow chamois, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042311
Paket
Rainbow light yellow, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042333
Paket
Rainbow medium yellow, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042357
Paket
Rainbow yellow, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042358
Paket
Rainbow yellow, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042401
Paket
Rainbow intensive yellow, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042402
Paket
Rainbow intensive yellow, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042423
Paket
Rainbow medium orange, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042424
Paket
Rainbow medium orange, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042445
Paket
Rainbow orange, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042467
Paket
Rainbow intensive orange, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042489
Paket
Rainbow intensive red, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042490
Paket
Rainbow intensive red, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042511
Paket
Rainbow salmon, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042533
Paket
Rainbow light pink, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042555
Paket
Rainbow pink, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042577
Paket
Rainbow violet, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042599
Paket
Rainbow light green, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042621
Paket
Rainbow bright green, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042643
Paket
Rainbow medium green, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042665
Paket
Rainbow green, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042687
Paket
Rainbow intensive green, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042709
Paket
Rainbow light blue, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042731
Paket
Rainbow medium blue, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042753
Paket
Rainbow blue, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042775
Paket
Rainbow intensive blue, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042797
Paket
Rainbow light grey, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042810
Paket
Rainbow grey, FSC, A4
A4 120g
120 210 297 7.5
N/A
 
88042819
Paket
Rainbow grey, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042820
Paket
Rainbow grey, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042841
Paket
Rainbow black, FSC 120 450 640 34.6
N/A
 
88042842
Paket
Rainbow black, FSC 120 920 650 71.8
N/A
 
88042265
Paket
Rainbow crème, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042266
Paket
Rainbow crème, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042291
Paket
Rainbow chamois, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042292
Paket
Rainbow chamois, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042313
Paket
Rainbow light yellow, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042335
Paket
Rainbow medium yellow, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042359
Paket
Rainbow yellow, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042403
Paket
Rainbow intensive yellow, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042404
Paket
Rainbow intensive yellow, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042425
Paket
Rainbow medium orange, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042447
Paket
Rainbow orange, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042448
Paket
Rainbow orange, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042469
Paket
Rainbow intensive orange, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042491
Paket
Rainbow intensive red, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042492
Paket
Rainbow intensive red, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042513
Paket
Rainbow salmon, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042535
Paket
Rainbow light pink, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042557
Paket
Rainbow pink, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042579
Paket
Rainbow violet, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042601
Paket
Rainbow light green, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042623
Paket
Rainbow bright green, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042645
Paket
Rainbow medium green, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042667
Paket
Rainbow green, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042689
Paket
Rainbow intensive green, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042711
Paket
Rainbow light blue, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042733
Paket
Rainbow medium blue, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042755
Paket
Rainbow blue, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042777
Paket
Rainbow intensive blue, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042799
Paket
Rainbow light grey, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042821
Paket
Rainbow grey, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042822
Paket
Rainbow grey, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042843
Paket
Rainbow black, FSC 160 450 640 46.1
N/A
 
88042844
Paket
Rainbow black, FSC 160 920 650 95.7
N/A
 
88042267
Paket
Rainbow crème, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042268
Paket
Rainbow crème, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042293
Paket
Rainbow chamois, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042315
Paket
Rainbow light yellow, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042337
Paket
Rainbow medium yellow, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042361
Paket
Rainbow yellow, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042362
Paket
Rainbow yellow, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042405
Paket
Rainbow intensive yellow, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042406
Paket
Rainbow intensive yellow, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042427
Paket
Rainbow medium orange, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042428
Paket
Rainbow medium orange, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042449
Paket
Rainbow orange, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042450
Paket
Rainbow orange, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042471
Paket
Rainbow intensive orange, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042472
Paket
Rainbow intensive orange, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042493
Paket
Rainbow intensive red, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042494
Paket
Rainbow intensive red, FSC 230 700 1000 161.0
N/A
 
88042515
Paket
Rainbow salmon, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042537
Paket
Rainbow light pink, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042559
Paket
Rainbow pink, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042581
Paket
Rainbow violet, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042603
Paket
Rainbow light green, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042625
Paket
Rainbow bright green, FSC 230 460 640 67.7
N/A
 
88042626