Giroform Digital Carbonless lim

For liming av Giroform Digital Carbonless selvkopierende sett. Lagres frostfritt.

Artikkel Kg Antall
Pris
94015
Settlim for Giroform CB+CFB+CF 1.0
N/A